Gewonnen rechtszaak over de KIA (klein investerings aftrek)

Berekening van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).  Belanghebbende heeft voor een bedrag van € 56.515 aan buitenvennootschappelijke investeringen gedaan waarvoor recht op KIA bestaat. De maatschap waarin belanghebbende deelneemt heeft voor een bedrag van € 40.517 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen waarvoor recht op KIA bestaat. In geschil is of de KIA € 15.470 (stelling belanghebbende) of €10.085 bedraagt (stelling Inspecteur). Door de wijziging van artikel 3.41, van de Wet IB in het Belastingplan 2010 is, in geval van buitenvennootschappelijke investeringen door een lid van een samenwerkingsverband in combinatie met investeringen door het samenwerkingsverband zelf, het systeem voor de berekening van de KIA niet meer in elke situatie sluitend. De wetgever heeft verzuimd om een separate rekenregel te geven in het geval de KIA geen percentage van het totaalbedrag aan investeringen is, maar een absoluut bedrag. De door de Inspecteur gehanteerde rekenmethode strookt niet met de sinds 2010 gewijzigde KIA-tabel.

Klik hier voor het volledige rapport.

Bel direct
Route