WKR VERRUIMD VOOR 2023

De werkkostenregeling is voor 2023 verruimd van 1,7% van de totale bruto-loonsom van uw onderneming naar 3% voor een loonsom tot €400.000, over het loon daarboven bouwt u 1,18% vrije ruimte op.  

Deze verruimde regeling geldt ook voor de DGA (directeur grootaandeelhouder), die verder geen personeel in dienst heeft.

Er mogen in 2023, evenals in voorgaande jaren, verstrekkingen/vergoedingen betaald worden tot maximaal 3% van de bruto-loonsom en deze betalingen vallen dan in de zogenaamde “vrije ruimte”. Deze bedragen zijn onbelast. Wordt er meer vergoed dan die 3% dan moet over het meerdere 80% eindheffing betaald worden.

De belastingdienst hanteert de beleidsregel dat bij voldoende vrije ruimte een vergoeding betaald mag worden zonder verdere onderbouwing, mits de vergoeding niet hoger is dan €2.400 (3% van €80.000) per medewerker.

Stel u heeft als DGA een loon van €100.000, dan mag de BV u in december een bonus geven van maximaal €2.400 zonder inhouding van loonheffing. Heeft u een loon van € 60.000 dan mag de belastingvrije vergoeding €1.800 zijn.

Stel u heeft als DGA een loon van €80.000 en uw partner krijgt ook een loon uit uw BV van €20.000,

dan kan de BV aan u  €2.400 belastingvrij uitbetalen en aan uw partner €600. Zo voldoet u precies aan de eisen van de verruimde WKR regeling.

Er is natuurlijk wel een addertje onder het gras, heeft u al andere verstrekkingen gegeven in 2023 aan uzelf, partner of overig personeel dan moet u daar wel rekening mee houden om niet boven de grens van maximaal 3% van de bruto-loonsom uit te komen. Denkt u daarbij aan maaltijden op het werk, verjaardagspresentjes en kerstpakketten, etc.

All in one