Verlof regelingen

Wij ontvangen voor vragen omtrent de verlofregelingen voor uw werknemers. Hieronder hebben wij een korte uitleg van de verschillende verlofregelingen omtrent het krijgen van een kindje. De informatie hieronder is een beknopte versie van de informatie die op de site van het UWV staat. Daarnaast zijn er bij het aanvullend geboorte verlof en betaald ouderschapsverlof een download voor een uren registratie van het betreffende verlof in Excel toegevoegd. Voor verdere vragen mag u altijd contact met ons opnemen. 

Zwangerschaps- en bevalverlof
Is uw werkneemster zwanger, dan heeft zij recht op zwangerschaps- en bevalverlof.

Dit is een verlof van 16 weken die volledig door het UWV vergoed wordt. De werkneemster start haar verlof tussen de 6 en 4 weken voor de vermoedelijke beval datum. Zij heeft altijd recht op 16 weken, bevalt zij na haar vermoedelijke bevaldatum, zal haar verlof verlengd worden met het aantal dagen dat zij “te laat” bevalt. 

Als werkgever dient u wel op tijd door te geven aan het UWV dat uw werknemer zwanger is en wanneer zij met verlof gaat. (Uiterlijk 4-2 weken voor de ingangsdatum van het verlof.) Dit kunnen wij van Seveba Loonservice voor u doen, daarvoor dient u ons te machtigen via een ketenmachtiging. Heeft u deze nog niet afgegeven, neem dan even contact met ons op. 

Geboorteverlof partner
Verwacht uw werknemer een kindje, dan heeft de werknemer als partner van ook recht op geboorteverlof, dit wordt ook wel partnerverlof of kraamverlof genoemd.

De duur van het geboorteverlof is 1 werkweek tegen 100% doorbetaling van het loon. Dit verlof gaat in op de dag na de geboorte van het kindje, de dag van de geboorte heeft uw werknemer recht op geboorteverlof. Dit wordt niet vergoed door het UWV. 

Aanvullend geboorteverlof partner
Naast het geboorteverlof voor de partner, heeft uw werknemer ook recht op aanvullend geboorteverlof in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kindje.

Dit is een verlof dat vergoed wordt door het UWV. Het aanvullend geboorteverlof van 5 weken tegen 70% van het loon is alleen voor de partner van. Een zwangere werkneemster heeft hier geen recht op, zij hebben al 16 weken zwangerschaps- en beval verlof.

Het aanvullend geboorte verlof dient aangevraagd te worden bij het UWV. Dit kunnen wij van Seveba Loonservice voor u doen, daarvoor is een ketenmachtiging nodig, heeft u deze nog niet afgegeven, neem dan ecen contact met ons op.

U vraagt de uitkering pas aan nadat het kind is geboren. Dit kan vanaf 4 weken voordat het verlof ingaat, tot en met 4 weken na de laatste verlofdag. Als u het verlof te laat aanvraagt, krijgt u alleen de uitkering voor de periode die binnen 1 jaar voor de aanvraag ligt.

U heeft de volgende gegevens van uw werknemer nodig:

  • De geboortedatum van het kind.
  • Het aantal weken dat uw werknemer het verlof wil opnemen (1 tot 5 weken).
  • De ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof. De eerst mogelijke ingangsdatum is 1 week nadat het standaard geboorteverlof is ingegaan.
  • De bevestiging dat uw werknemer het standaard geboorteverlof van 1 keer het aantal werkuren per week heeft opgenomen. De eerst mogelijke ingangsdatum van het standaard geboorteverlof is de dag na de geboortedatum van het kind. Het standaard geboorteverlof moet opgenomen zijn binnen 4 weken na de geboortedatum.
  • Voor de verloning hebben wij de exacte uren opgenomen verlof uren per maand/4 weken nodig. dit kunt u makkelijk bijhouden in onze  voor het aanvullend geboorteverlof. 

Betaald ouderschapsverlof
Vanaf augustus 2022 heeft uw werknemer recht op betaald ouderschapsverlof van 9 weken.

Dit is een nieuwe regeling en geld voor zowel de vader als moeder van het kindje. Dit verlof dient in het eerste levensjaar te worden opgenomen. (Bij adoptie zijn er andere regels, hiervoor verwijzen wij naar de site van het UWV).

Het betaald ouderschapsverlof kan voor maximaal 9 weken worden opgenomen. De werknemer heeft recht op 70% van het loon, at vergoed wordt door het UWV. De werkgever schiet dit voor en krijgt dit terug betaald van het UWV.

U vraagt de uitkering betaald ouderschapsverlof achteraf aan voor uw werknemer. Dat doet u nadat deze minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek verlof heeft opgenomen. Aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken. Om het volledige bedrag te ontvangen, moet u de aanvraag uiterlijk binnen 1 jaar en 3 maanden na de eerste verlofdag doen.

U heeft de volgende gegevens van uw werknemer nodig:

  • De geboortedatum van het kind. Als uw werknemer een meerling heeft gekregen, heeft u alleen de geboortedatum van het jongste kind nodig.
  • De ingangsdatum van het betaald ouderschapsverlof.
  • Het aantal werkweken dat uw werknemer betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen (minimaal 1 week en maximaal 9 weken).
  • Uw bevestiging dat uw werknemer het aantal weken verlof van het eerste betaalverzoek al heeft opgenomen. Dit geeft u aan op het aanvraagformulier.

Bij de geboorte van een meerling (eigen kinderen) of de adoptie van meerdere kinderen heeft uw werknemer voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Dan kunt u ook meer betaalverzoeken indienen. Bij een tweeling zijn dat bijvoorbeeld 6 betaalverzoeken in totaal: u doet voor beide kinderen tegelijk 1 aanvraag, dit is meteen het eerste betaalverzoek. Daarna kunt u nog 5 betaalverzoeken indienen.

Voor de loonadministratie is het van belang dat wij de exacte uren van het verlof per maand aangeleverd krijgen. U kunt heel makkelijk bijhouden hoeveel uur uw werknemer heeft opgenomen en op hoeveel uur zij nog recht hebben via de Excel die hieronder te downloaden is. 

All in one